Aanmelden Patiënt

Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding direct een eerste afspraak te maken. Bovendien garanderen wij dat deze afspraak binnen vijf werkdagen na aanmelding gepland is.

Hoe werkt het als u bij ons voor behandeling komt ?

Allereerst onderzoeken wij u zo nauwkeurig mogelijk om alles over uw klacht aan de weet te komen. Hiervoor vragen wij u om een vragenlijst in te vullen zodat we op voorhand uitgebreid geinformeerd zijn over uw aandoening. Op grond van een duidelijke omschrijving van uw klacht wordt vastgesteld welke behandeling het gewenste resultaat zal opleveren. Voor de behandeling wordt in overleg met u een plan gemaakt om uw klachten te verhelpen of te verminderen en bovendien in de toekomst te voorkomen. In onderlinge samenspraak wordt alles uitgelegd zodat u precies weet wat u van ons mag verwachten. 

Wat verwachten wij van u ?

Bij de meeste behandelingen is er voor de cliënt een duidelijke rol weggelegd die onmisbaar is om het gewenste resultaat te behalen. U zult meestal gevraagd worden speciale oefeningen te doen. Daarvoor krijgt u duidelijke instructies mee. Ter geruststelling: hier hoeft u helemaal niet bang voor te zijn.

Waar vindt de behandeling plaats?

De meeste behandelingen worden uitgevoerd in de praktijk en duren ongeveer 30 minuten. Indien u echter niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan er, na verwijzing door een arts, ook behandeling aan huis gegeven worden. Hiervoor wordt echter wel een toeslag in rekening gebracht. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ook is behandeling in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, mogelijk.
Wat neemt u mee?
Als u voor de eerste keer de praktijk bezoekt, verzoeken wij u om uw verzekeringsgegevens en indentiteitsbewijs mee te nemen. 

 

Aanmeldformulier

Klik hier voor het privacyregelement 

Wat is uw geslacht?:*
Wat zijn uw voorletters?:*
Wat is uw achternaam ?:*
Wat is uw geboortedatum?:*
Straatnaam en huisnummer:*
Postcode:*
Woonplaats:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen:*
Reden van aanmelding:*
Naam huisarts:
Wat is uw BSN-nummer:
Wat is uw zorgverzekeraar:
Heeft u op dit moment al aanvullende vragen?:
SPAM-beveiliging:* Captcha

 

 

  Laatste nieuws

Critical Alignment Yoga
Lees meer
De juiste zithouding wordt uitgelegd door Irene
Lees meer


 

Klik hier voor het totale nieuwsoverzicht

 

>