WERKPLEKBEZOEK

Een werkplekonderzoek is bedoeld om lichamelijke klachten te verhelpen of te voorkomen. 

Deze klachten kunnen komen door een verkeerde werkhouding of het gebruik van verkeerde instrumenten tijdens het werk. 

Voor wie  is een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek is bestemd voor elk beroep; voor zowel werknemers met een zittend beroep als werknemers in een beroep die het lichaam zwaar belasten. 

 

Een werkplekonderzoek wordt op 2 verschillende manieren aangeboden. Hierin wordt verschil gemaakt tussen preventief (nieuwe medewerker) en curatief (klachten aanwezig) onderzoek. 

Preventief:  Dit werkplekonderzoek zal zich met name richten op het juist instellen van de werkstoel, het op goede hoogte brengen van het werkblad en een goede ordening op de werkplek. 

Curatief:  Dit werkplekonderzoek wordt ingezet om de situatie te verbeteren en mogelijke bezwaren of klachten zo ver als mogelijk te verhelpen.

 

Hoe ziet een werkplekonderzoek eruit?

 

Ik bekijk hoe de werkplek afgestemd is op de werkzaamheden en brengen mogelijke risico’s in kaart. 

Ik beoordeel of de werkhouding en werkwijze van de medewerker/medewerkers efficiënt is en de ergonomische omstandigheden optimaal gebruikt worden. Hierbij maak ik gebruik van een EMG retrainer, zodat de medewerker ook bewust is van de spierspanning die zij/hij maakt  tijdens computerwerkzaamheden.  Evt. met of zonder foto/filmopnames.

Tijdens het werkplekonderzoek vindt er een beoordeling plaats op 5 hoofdgebieden: 

 *Werktaken  *Werktijden *Werkdruk  *Werkplek  *Werkwijze 

 

De uitslag van het werkplekonderzoek wordt middels een verslag opgestuurd naar de werknemer en werkgever. Het verslag bevat met name praktische adviezen om de knelpunten weg te nemen.

Hiermee kan de werkgever  direct de klachten bij uw medewerker/ medewerkers en het verzuim verminderen. Dit draagt bij aan het verbeteren van de productiviteit en tevredenheid onder de medewerkers. 

 

Om alvast te kijken hoe het is met uw werkplek,   --->   Check deze 

Bron: Praktijk voor Houding & Beweging

 

 

Heeft u vragen of interesse?   Stuur mij een mailtje: info@oefentherapiehelmond.nl of bel: 06-81873007