Klachtenprocedure

Indien u een klacht wilt indienen, dan richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Hij/ zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal getracht worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een juiste beslissing te komen.

Natuurlijk doen wij er alles aan klachten te voorkomen!
De klachtregeling is ontwikkeld door de bij deze Klachtregeling aangesloten beroepsorganisaties,  in samenwerking met de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg, het Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht, de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Nederlands Paramedisch Instituut. 

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck? 

U kunt er iets mee doen!
U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het  mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de  meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over  bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. In deze folder leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.